Ungdomstur 2003 15. til 27. aug.

Fredag d. 15/8-03 
Claus og Thomas ankom friske til det svævende skib der var i færd med at blive befriet fra alverdens kravl fra havets bund. Herefter blev skibet stablet pænt på en blokvogn, og toget mod Struer begyndte. De næste timer gik i selskab med 3 voksne som ikke skulle være sluppet ud. I Struer blev skibet sænket i havnen i stiv kuling. Og Victor blev forsøgt dyppet i havnen vha. kranen dog uden held. Aftenen gik med at indtage de gratis guldøl og den gratis mad. 
Thomas & Claus 


Lørdag d. 16/8-03 
Lørdag morgen blæste vinden endnu frisk da vikingerne krøb ud af teltet. Et dejligt morgenbord, men vinden så ikke ud til at lægge sig så sejladsen blev udsat til over middag. Dette gav god tid til at underholde på skibet og se den resterende del af festivalen. Over middag stævnede Freja ud med et hold forventningsfulde gæster, dog først efter en del forgæves forsøg på at slæbe Freja ud af havnen vha. dykkerklubbens gummibåd. Da Freja nåede ud på åbent vand blev sejlet sat, og det gik over stok og sten, bølger og dal. Skum og sprøjt ind over rælingen og de hvide ansigter bredte sig blandt gæsterne. Efter en vending og noget filtret tovværk, blev sejlet sænket i en fart og ankeret smidt. Gummibåden blev afventet mens gæsternes farve i kinderne begyndte at komme tilbage. Da skuden atter vente i havn blev det besluttet at indstille de resterende sejladser og Thomas og Claus gik på mjød druk… 
Thomas & Claus 


Søndag d. 17/8-03 
Vinden var løjet af og det perfekte sejlvejr viste sig. Det blev til 5 timer med masser af glade og positive turister. Søndag aften afsluttede med et længe ventet hyggebål og kedelig dåseøl efter en erobring af festivalens madrester. 
Thomas & Claus 


Man. den 17. august 
På stigningen var sat til kl. 12.00. Men inden måtte enkelte af os sande at Stoholm lyder meget som Struer , når det udtales af en DSB-ansat. Turen startede med frokost og skibsmøde på kajen i Struer. Der blev der sat ansigter på adresselistens navne. Under sejlturen så Lykke og mange andre en sæl. Men ellers forløb turen stille og roligt indtil vi nåede Sillerslev Mors. Vi fik lov til at campere på en stubmark ovenfor havnen. Både grillfaciliteter og klubhus blev stillet til rådighed for os. Hvilket gjorde det ganske nemt at tilberede aftensmaden; der bestod at gode ben, kartofler og salat. 
Karen & Lykke 


Tirsdag 19/8-2003 
Thomas’ lumske plan var at purre besætningen ud af de landsatte køjer kl. 7.30. Ved hjælp fra markens høje befolknings tæthed af mus og frøer lykkedes denne plan øjensynligt ganske fint. Under indtagelsen af morgenmaden var der jævnligt madro – idet de gæve vikinger skal have maverne fulde inden dagens togt påbegyndes. Togtets planlagte anløbshavn er Løgstør godt 20 sømil NØ. Med jævn til frisk vind fra SV var de hvide slaver ikke nødsaget til at ro længe, (dette gav ikke anledning til store kampe…). Da sejl og kurs var sat skød den gæve skude en pæn fart på 7-8 knob. På trods af manglende komfort i form af plyssæder, armlæn og benstøtter formåede alle at finde en behagelig stilling til at nyde sejladsen samt frokosten som blev serveret for at holde den sultne besætning fra at begå mytteri!! Denne fortræffelige sejlads fik sin ende da vi anduvede Løgstør kl. 14.30. Da byens borgere allerede havde indtaget deres position på første parket langs kajen måtte vikingerne jo kvittere med en optræden – dette sørgede Claus for med bravour. I al sin magt og vælde var Claus i besiddelse af det mod det kræver at vove et spring på 1,5 meter fra ræling til kaj!! Hensigten med at på en stilig måde at fortøjre skibet stævn lykkes….. ikke helt!? Da han på trods af mod og oprigtig kampvilje havnede midt mellem båd og bro!! Hvad Claus ikke formåede med at fortøjre båden, opnåede han i berømmelse hos lokal befolkningen, hvor han hurtigt blev verdenskendt. Madholdet fremtryllede på fortrineligvis en menu der uden tvivl kan tildeles en del stjerner i Michelins restaurantguide! Skibsnissen (Christina) opfordrede ihærdigt besætningen til en fælles aftenbadning. Aftenen blev brugt på ”fællessang”, hygge, pandekager, Irish Coffeé og diverse andre søde sager. 
Marie & Mette 


Onsdag d. 20/8-03 
Dagen startede tidligt – måske lidt for tidligt!! Der var en heftig diskussion omkring tilhørsforholdet af diverse hovedpuder… Vinden var taget til og det blev på skibsmødet besluttet at der ikke skulle sejles i dag! Med udsigten til en overliggerdag blev et indkøbshold sendt i land godt hjulpet af en indkøbsvogn! Andre forsøgte at styrke deres sang talent med god hjælp fra de medbragte sanghæfter men resultatet skal ikke nævnes her…! Midt på dagen trodsede fire vikinger vinden og tog på det blanke vand. Målet var at passere så mange broer som provianten tillod. De fire vikinger i deres stolte skude nåede dog ikke langt da de gik i land for at bese ”Limfjordsmuseet”. Besøget bød på en personlig gennemgang af en 30hk encylinderet Grenå motor. Herefter var tiden dog så fremskreden at turen tilbage foregik på gåben og jollen blev efterlad ved museet. Ved frokosten stod det stadig ved magt at vi ikke skulle sejle. Mætte og tilfredse vendte vikingerne tilbage til jollen med ny proviant, hvorefter de krydsede op mod vinden i Fr. VII’s Kanal. (ved brug af åre..) Da provianten var halvvejs opbrugt gik de i land og læssede jollen med drivtømmer fra stranden så vandet steg faretruende i kanalen. Strømmen førte nu jollen tilbage kun afbrudt af brobajerne på vej tilbage. Aftenmåltidet bestod af en velsmagende thailandsk fiskesuppe som alle nød med velbehag. Aftenen foregik med hygge og bål i stå-højde og da den sene vejrmelding druknede i en blanding af engelsk og russisk kan vi kun håbe på det bedste for morgendagens sejlads! 
Troels & Thomas 


Torsdag d. 21.8.03
 
Efter en nat med vindens hylden i ”Hollænderens” rig blev vi vækket kl. 6.00 af skipperen. Der var taget beslutning om at sejle hurtigst muligt. Alle pakkede hurtigt sammen, morgenmaden hugget i os og pladsen ryddet. Efter en perfekt udsejling for åre satte vi sejl og passerede Aggersundsroerne præcis klokken 8.00 med 4-5 knob. Med vinden i vest fulgte vi – med Karen ved roret – sejlrenden mod Aalborg. Kun skibsmødet kl. 9.45 og gentagende omdeling af slik, bolsjer og kaffe bragte lettere uro i idyllen. Vejret overskyet, men vi sejler fra regnen. Men ganske pludselig klokken 9.50 kom det forfærdelige ”anskrig”: MAND OVERBORD!! Alle mand røg op som små raketter og sejlet røg ned, årene ud, skibet vendt og manden var indenbords efter 7½ minut – ganske flot sagde skipperen. 
Steen & Anne-Gerda

Ps. Skibet er ikke stort nok til en skibsrotte – men en MUS er der plads til…


Fredag d. 22/8-03 
Dagen startede med en frisk byge. De der havde valgt at sove under halvtaget havde følt det våde element i begge ender, mens teltboerne havde klaret natten i tørvejr. Vejrguden Troels havde forsøgt at danse for vejrguderne fra første færd og stod derfor troligt op og lyttede til vejrudsigten kl. 05.45, og hørte at der ville være byger og vind fra 8-13 s/m med stød af kuling. Men da dette blev overbragt til Skipper var svaret, at Skipper ikke gad ud og sejle i det regnvejr, så besætningen fik lov at sove længe, og Troels kom forgæves op til tiden. Da besætningen havde indtaget dan velsmagende kringle blev det besluttet at vi skulle stævne ud med kurs mod Hals over middag. Inden afsejlingen blev tovværket gennemgået, og det blev erfaret at faldet kan betjenes kun med teknik!! De to broer over Limfjorden gled planmæssigt op og Freja gled gennem for fulde sejl præcis kl. 14.00. Med god fart og frisk vind gled Freja ud fra Aalborg, dog havde vejrguden Troels forlad skibet og himlen åbnede sig over os… Et helhjertet forsøg på at rebe sejlet udløste en flyvetur for Thomas, Victor, Jesper og Claus, mens Karen og Jan ufrivilligt forsøgte at gå på vandet der nærmede sig rælingen med faretruende hast. Forsøget mislykkes og det blev besluttet at hive sejlet ned for at få hold på situationen. Sejlet kom ned, om end til den forkerte side og årene kom ud for at de gæve vikinger kunne kæmpe imod vejrguderne, der ubønhørligt trak skibet i den forkerte retning. Den kampen blev opgivet og ankeret smidt var der ikke mere end 80 cm vand. Der blev nu beordret kaffe og varm te så besætningen kunne sunde sig oven på den ubehagelige oplevelse. Pausen blev brugt til at se på skaderne som var en meters flænge i sejlet. Efter lidt sejlreparation og noget styrkende suppe, blev sejlet rebet og turen forsatte mod Hals. Det gik nu frisk med situationen under kontrol . I fin stil og for fulde sejl anløb Hals havn og årene måtte i vandet for at stanse skibet som skar sig igennem de kolosale enorme dynger af vandmængde. De forkomne vikinger stormede museet ”Skansen” og rejste teltet i fuld storm. Et dejligt måltid med kartofler og smør (kartoffelmos… )blev lavet i lynets hast ved hjælp af en udtjent Pepsi Max flaske. Ubemærket og uanmeldt ankom skibets beauty box, duften af deorant og hårlak skar sig gennem vinden og blandede sig med duften af kødsaucen. Dann var ankommet og straks blev der knappet 5 STORE bajer op… Roen sænkede sig dog hurtigt over teltet og kom en stille snurren fra Dann’s diskmann og teltets klapren var at høre. Men hvad var en ret en ukendt lyd?! – det var ej vindens susen eller blades knitren. En svag soven i det fjerne kom det fra den rødhåret kæmpe? Eller havde Lykken vendt sig for kæmpen?.. 
Thomas Paul & Claus


Lørdag 23/8-03 
Dagen startede med en ordentlig skylle, men da det var en overliggerdag, gjorde det ikke noget. Efterhånden som mandskabet kom til sig selv, kunne man vove sig udendørs, uden at blive våd, om end det stadig blæste en del. Da teltet aftenen forinden var blevet ”parkeret” ulovligt, måtte skipper ud og finde en mere egnet plads at campere. Det gik hverken værre eller bedre end at en søspejder stillede deres lokaler, bålsted og lille græsplæne til rådighed. Køkkenteltet blev hurtigt banket op, om end halvvejs ude på vejen. Da derfor første gang på turen var mulighed for et RIGTIGT bål, blev det hurtigt besluttet, at aftenens menu skulle være bålpakker Forventningens glæde lyste i øjnene på den garvede del af besætningen, den grønne del fandt senere ud af hvor fabelagtigt denne ret smager. For at lave bålpakker skal man selvfølgelig have brænde. Tre blev sendt af sted, men udbyttet var ringe, og man blev enige om at der skulle spædes op med kul og briketter. Da bålet var blevet tændt, indviede en ivrig Thomas os i bålpakkens hemmeligheder. Efterhånden som aftenen skred frem, blev forsamlingen større, da både forældre og kæreste kom til. Dette var heldigt; da Claus, som havde pådraget sig en skade på ryggen den foregående dag kunne komme under Jørga’s kundige hænder og få en helkrops massage. En duft af pebermynte spredte sig i lokalet, mens Skipper gennemgik mulighederne for den følgende dags sejlads. For nogen afsluttes dagen med grillstegte bananer, mens andre blev oppe og kværnede de 5 store bajeres brødre… 
Jesper 


Søndag d. 24/8-2003 
Vi blev vækket kl. 06.00. Jan’s vejrmeldings klokke vækkede alle, undtagen ham selv – der nok var kommet en time eller 2 for sent i seng. Vi fik hurtigt pakket skibet, men måtte også sande vinden ikke var med os i dag. Havet var blik stille og vi blev overhalet både af fugle og marsvin. Der blev taget solbad og hygget til det helt store. Hen af eftermiddag kom der mere vind, bølgerne blev større og større. Dann og Mille offer sig for vejrguderne og de gæve vikinger måtte erkende, de ikke var så gæve alligevel. Turen som skulle have gået til Grenå denne dag, blev ændret til Bønnerup Strand. Victor fik arrangeret en luksus villa til os hvor der både var tv/video, kaffemaskine, ovn, m.m. Det var det eneste sted i Jylland hvor man både kunne se solopgang og solnedgang over vandet. Vi fik noget svensk pølseret til aftensmad og nogle købte kæmpe is til dessert. Elles foregik der ikke det helt store denne aftenen. Bemandingen var træt efter 13-14 timers sejlads… 
Dann & Jane 


Mandag d. 25. august 2003 
Det var blevet til en god lang nattesøvn. Alle havde været trætte og var gået tidligt til ro – incl. Jan. Dertil kom skippers kontroverser med vejrguderne, som med førte at det tidligst ville blive sejlvejr over middag. Skippers aftale med en fisker og hans jolle var langt mere stabil end aftalen med vejrguderne, så præcis 14.00 som aftalt gled vi ud af havnen for slæb. Som indskudt bemærkning ind turen forsætter, skal det nævnes, at det meget desværre var uden Claus Aa. der var vragslået på vej til Hals, og nu havde for ondt i ryggen til at forsætte. Tilbage til skipper og vejrguderne!! Vejrguderne kvitterede for vores hovmodige slæb med at give os ingen vind fra skiftende retninger med gammel sø, og dertil en halv knob modstrøm, så GPS’ fartmåler stod på negativ… Efter at fiskeren havde sluppet slæbet, satte han garn fra jollen, som for i øvrigt hedder ”Sofie af Grenå”. Vinden var væk, og vi var langsomt ved at drive hen over de nysatte garn!!… Det medførte at skipper beordrede den hårdt prøvede besætning til årene. Vi tog 2 vagter af ½ time, hvor 2. vagt selvfølgelig krævede opvartning med alt lige fra lakrids til øl, og sejlet var selvfølgelig også i vejen. Skipper takkede endeligt for roning, og Klaus K fik badetilladelse. Timerne gik med blafrende sejl, og besætningen kunne ikke længere huske om de havde spist så efter en diskussion om hvorvidt man skal hakke eller hugge grøntsagerne, gik ivrige sjæle i gang med aftensmaden, da køkkenholdet ikke viste større interesse for sagen, men gik mere op i at de 5-7 sorte finner, der svømmede forbi ikke var nogen af Karens blåhvaler. I håbet om mere fremdrift overlod Bjarne roret til Mikkel. Det gav hurtigt resultater i form af mere varieret sejlads, og en af de fremherskende sejlretninger blev baglæns. Nu er der pause for Mille skal have psykologisk bistand. Hun er ved at gå udenbords efter endnu en af skippers berømte vittigheder. Læs endelig med i næste episode: 
Går Mille udenbords? 
Sejler Mikkel fremad? 
Hvad bliver skippers næste vittighed? 
Smager aftensmaden af karry? 
Under aftensmaden blev sejlet vildt og tævede blafrende besætningen. Som straf tog vi det ned og roede til længe efter solnedgang. Vi lagde os for anker i en vig med herlige dovne dønninger og søvndyssende brænding. Efter fordelingen af nattevagterne , slumrede vi ind og glemte helt at snorke… Endnu en herlig dag var slut. 
Klaus K. 


Tirsdag d. 26. aug. 2003 
Efter en kort nat med vagter og få timers tung søvn startede dagen kl. 6.00. Dann kastede det sidste aftensmad ud (fra sin mave velarmærke… sikken en start!) Der var utrolig hurtig pakning uden mange ord, hurtig af sted på tom mave – altså roning i ca. 15 min. Forbi bundgarnspæle – en genvej som skipper fandt. Sejlet blev sat i en fart helt perfekt og morgenmaden blev fundet frem og kom ned i besætningens sultne mavesække – selv Dann’s! Så sov folk! – stille halvsovende sejlads forbi Grenå og videre sydover fra hastighed mellem 0,5 knob til over 6 knob – vinden skiftede 360 grader ( så hvad kunne man regne med? Vejret ville ikke som metrologerne forudsagde i vejrmeldingen…). Frokosten gled også ned i en vis fart, med den konsekvens at tørsten blev fremkaldt. Sodavandene skulle findes frem og ”Freja” gjorde os opmærksomme på hendes enorme ”tissetrang” så nogle stykker måtte bruge 2000 pumpeslag, således hun kunne få tømt ud… Herefter kom pynten i sigte og den første krydsning var perfekt – vi krydsede nogle gange, hvorefter vi måtte opgive. En beslutning måtte tages og målet laves om fra Aarhus til Ebeltoft og igen til Dråby strand camping eller dvs. ved siden af denne camping… Victor og Mikkel roede i land og Klaus K sprang over bord og svømmede ”Freja” i land… En aftale blev lavet med en snaksaglig flink fisker, som havde plads til Karen og Mille i hans bil. De blev hurtigt udvalgt til indkøbshold og sendt af sted med mobiltelefon og penge… Lykken havde tabt 1/6 del motor i vandet, hvilket hun måtte lede efter – Klaus K (vores vand hund) fandt den og lykken blev lykkelig igen…. (haha Victor – noget vittigt har man da lært…) Madkasser blev fyldt med Karen og Milles indkøb og båret frem og tilbage… Idyllen blev PLUDSELIG afbrudt af lokale krigere og freden var overe. Trusler føg i luften imellem de lokale og pludselig var de igen gået hver til sit skjulested…. Rejseholdet ankom senere eller var det strisser på Djurs?(??).. I hvert fald opklarede de 2 sheriffer sagen via grundig efterforskning og afhøring af ”hovedvidner” og ”hovedmistænkte”. Efter et par timer forlod Rejseholdet skuepladsen/gerningsstedet og vikingerne kunne genoptage den idylliske stemning og madlavningen kunne for alvor sættes i gang. Det var ubeskriveligt over super vidunderligt dejligt at føle strandsand under fødderne igen – og IKKE cement, beton og bådebroer fra tidligere lystbådehavne. Samt lugten fra et virkeligt ægte bål – og IKKE fra cementgrillen… ½ liter rødvin kom i saucen som blev lavet på ægte vikingemaner. Den ¼ ko blev brændt på bålet og derefter stod den på grov-ædning/spisning og druk…?! Folk var voldsomt trætte, så der gled kun nogle få flasker øl og 1½ flaske rødvin indenbords – dog nok til at besætningen faldt om i deres poser inden klokken slog 23.00. Men en pæn indsats i betrækning af en sejlads på 26 timer!! For resten overnattede 1/6 del af besætningen (Mikkel og Mille – der ikke havde set hinanden hele sommeren..) om bord på ”Freja”. Ankervagter blev erstattet af det teknologiske isenkram bestående af mobiltelefoner, GPS’er og VHF’er – og natten blev rolig… Vi takker for denne gang! 
Jan, Bjarne & Mille

Ps. En ting vi ikke vil savne, når turen for i år er slut, er Victor/skippers super platte (havvand-)vittigheder… 


Onsdag 27. august 2003 
En dejlig nat med frisk vind og byger og helt ro i teltet efter en lang dag. Dann og Lykke stod først op og forlod lejren for at passe deres borgerlige pligter. 8.30 puslede Klaus K,, og jeg skulle af med overtrykket bag naglen inden det gav vand i øjnene… En kolonarisk morgenbord bestående af abemad blev tilberedt af dem der vovede sig ud i den dejlige morgenstund. Midt i morgenmaden kom Jesper med en øreprop helt inde ved trommehinden. Skipper er jo overkiruer så værktøjet blev fundet frem efter at udsugningen var mislykket. En lille pincet plukkede proppen i småstykker, så oprationen kunne vare i flere dagen. Løsningen kom fra vaskeriet – fjedertråden fra en tøjklemme blev lavet til en slags hæklenål og efter nogle få forsøg lykkes det at få proppen ud – uden patienten gav en lyd fra sig – FLOT!! Vores skytsengel Gitte kom men en busplan så de to overliggere kan komme til og fra Ebeltoft. Teltet og kasser samt afrigningen blev foretaget imellem nogle enkelte dråber fra den højere luftlag. Frokosten bliver lige nu indtaget under åben himmel og folk gør klar til afrejsen. Hvad der skal ske resten af dagen: 

Der skal siges farvel 
Fortælles om gode og dårlige og ønskelige ting.. 
Der skal findes et slæb i Ebeltoft 
Afleveres blomster for at bevare/genskabe den gode stemning til campingpladsen. 
Siges tak til Gitte 
Hyggges… 
Hygges… 
Og hygges… 
Victor. 

 
---------------------------------------------------------------------------------

Optimeret til 1024 x 768 - Senest opdateret 18. december 2020